Kontakt dla Klienta

INVENT Sp. z o.o.

ul. Gajowicka 195
53-150 Wrocław
tel. +48 (0) 71 750 77 00

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

nr KRS 0000314408
NIP 101-00-03-124

Kapitał zakładowy 50.000 zł

Administratorem Twoich danych jest Grupa Invent z siedzibą we Wrocławiu. Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Grupę Invent są zawarte w Polityce Prywatności.