Inwentaryzacja
majątku ruchomego

Fachowo przeliczymy majątek ruchomy w Twojej firmie. Sporządzimy rzetelny obraz zakończony merytorycznym raportem.

Ten rodzaj inwentaryzacji przeprowadzany jest zazwyczaj w korporacjach lub dużych firmach, które dysponują dużym kapitałem. Polegają na przeliczeniu rzeczy ruchomych (mobilnych), które są własnością danego przedsiębiorstwa np. samochodów, mebli.

Zapraszamy do kontaktu, powierzając nam inwentaryzację majątku ruchomego, masz gwarancję profesjonalnie wykonanej usługi!


Powrót