Inwentaryzacje
z jakością

  • Inven
  • Inven
  • Inven

Inwentaryzacja majątku

image3

Inwentaryzacja środków trwałych uzupełnia wachlarz profesjonalnych usług kontrolnych spółki INVENT.

Inwentaryzacja majątku klienta prowadzona jest z wykorzystaniem istniejącej ewidencji oraz w oparciu o system oznaczeń obowiązujący w przedsiębiorstwie zlecającym usługę. Inwentaryzacja prowadzona przez INVENT pozwala ustalić rzeczywisty stan środków trwałych w firmie w określonym dniu, porównać go ze stanem księgowym oraz - w przypadku rozbieżności - wyjaśnić różnice wynikające z tego porównania. Usługa prowadzona jest przez wyszkolony i zmotywowany zespół kontrolerów.

Aby sprostać oczekiwaniom klientów, spółka INVENT oferuje również opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu oznaczeń. System ten, oparty o kody kreskowe, pozwala efektywnie zarządzać majątkiem. Zaletą wdrożenia tego rozwiązania jest uproszczenie identyfikacji środków trwałych i ułatwienie optymalizacji zarządzania majątkiem zgodnie z przepisami o rachunkowości. Umożliwia on również szybkie przeprowadzenie kontroli środków trwałych w przyszłości.

Invent

Skontaktuj się
z nami!


Przejdź do formularza
kontaktowego

Posiadamy Certyfikat ISO 9001

Invent Invent