Inwentaryzacje
z jakością

  • Inven
  • Inven
  • Inven

Inwentaryzacja częściowa

image3

Najważniejszą cechą oferty spółki INVENT jest elastyczność i wynikające z niej precyzyjne dopasowanie usługi do każdego projektu. Wychodząc naprzeciw potrzebom kontrahentów, firma proponuje pełen proces inwentaryzacji lub też usługę obejmującą kontrolę częściową.

Inwentaryzacja częściowa polega na inwentaryzowaniu wybranych działów w firmie handlowej lub też grup towarów ściśle określonych przez klienta.

Sam przebieg procesu inwentaryzacji częściowej nie różni się od projektów obejmujących inwentaryzację pełną. Odbywa się według sprawdzonego schematu gwarantującego najwyższą jakość wykonania usługi:

 

  • omówienie z klientem zakresu inwentaryzacji oraz jej przebiegu,
  • transfer bazy danych z systemu klienta do własnego, autorskiego oprogramowania INVENT,
  • przygotowania i wyszkolenie zespołów inwentaryzacyjnych z uwzględnieniem procedur obowiązujących u klienta,
  • przeprowadzenie inwentaryzacji w zakresie uzgodnionym ze zleceniodawcą,
  • uporządkowanie miejsc, gdzie prowadzone były czynności inwentaryzowania,
  • przekazanie raportu (w wersji elektronicznej i papierowej),
  • zakończenie zgodnie z planem.
Invent

Skontaktuj się
z nami!


Przejdź do formularza
kontaktowego

Posiadamy Certyfikat ISO 9001

Invent Invent