Inwentaryzacje
z jakością

 • Inven
 • Inven
 • Inven

Korzyści

kadra1

Korzyści płynące z inwentaryzacji zewnętrznej:

 • Redukcja kosztów amortyzacji, zakupu lub wynajmu sprzętu i oprogramowania,
 • Brak kosztów związanych z treningiem personelu,
 • Redukcja kosztów wynagrodzeń pracowników sklepowych w zakresie czynności, inwentaryzacyjnych w związku z krótszym czasem realizacji prac,
 • Precyzyjne budżetowanie kosztów,
 • Wzrost efektywności procesu,
 • Odciążenie pracowników szczebla zarządzającego z dodatkowych zadań organizacyjnych,
 • Odciążenie fizyczne i psychiczne personelu, związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem inwentaryzacji jednocześnie,
 • Wyeliminowanie zakłóceń funkcjonowania przez nałożenie się czasu inwentaryzacji i sprzedaży, zatem inwentaryzacja nie ma wpływu na jakość obsługi Państwa Klientów.

 


 

Gwarantujemy:

 • Niezależność i neutralność wyniku oraz możliwość jego weryfikacji,
 • Ochronę i poufność danych,
 • Pełną wiarygodność wdrożonych procedur,
 • Dokładność liczenia,
 • Odpowiedzialność za organizację procesu,
 • Elastyczność czasową i organizacyjną,
 • Raporty inwentaryzacyjne dopasowane do potrzeb i wymagań klienta.
Invent

Skontaktuj się
z nami!


Przejdź do formularza
kontaktowego

Posiadamy Certyfikat ISO 9001

Invent Invent